Korrekt optænding af brændeovn

Med den korrekte optænding sikrer du din brændeovn lang levetid

Sørg altid for at spørge din fagmand om råd til, hvordan du bruger din brændeovn korrekt, idet der kan være stor forskel fra brændeovn til brændeovn. Nedenstående skal derfor læses som en generel guide til optænding.
 
Første optænding

De første gange du foretager en optænding, er det vigtigt, at der kun optændes med et begrænset antal brændestykker. En svag optænding sikrer, at pejsens maling hærdes. Hvis du tænder for kraftigt op de første gange, risikerer du at påføre din brændeovn varig skade og det vil jo være ærgerligt.

 

Brug brænde af god kvalitet

Vær meget kritisk med de træstykker, som du fyrer med. Det er vigtigt, at brændestykkerne er tørre og godt lagret. Hvis du selv fælder træer til brænde, er der vigtigt, at du kløver træet hurtigt efter fældning. Brændestykker med en diameter på mere end 10 cm bør altid kløves. Brug aldrig drivtømmer, da saltindholdet kan ødelægge ovn og skorsten. Brug aldrig imprægneret træ og spånplader, idet afbrændingen skaber giftig røg. Det kan være meget farligt.

 

Top-down-optænding

Den mest miljøvenlige optændingsmetode er den såkaldte top-down-metode. Ved denne metode antænder man brændestykkerne relativt højt i bunken. På den måde arbejder ilden sig langsomt ned gennem bunken. Metoden sikrer samtidig en jævn varmepåvirkning fra brændeovnen, så man undgår, at rummet bliver varmet alt for meget op i starten.

 

Optændingsposer

Til optænding bruger du optændingsposer. Placer kævlerne systematisk, så ilden nemt kan arbejde sig gennem bunken. Det er en god idé at gemme et isolerende lag på 2-3 cm af aske fra tidligere afbrændingerne under kævlerne. Lad døren til ovnen stå på klem de første 5-10 minutter, så ilden kan få den ilt, den har brug for. Luk derefter lågen. Herefter vil ovnen kunne opnå tilstrækkeligt træk fra skorstenen. Hvis den ikke kan det, er det et tegn på, at skorstenstrækket ikke fungerer optimalt og du bør kontakte en fagmand for at få gjort noget ved problemet.

 

Ekstra påfyldning

Efter cirka en times tid kan der ske en ekstra påfyldning med brænde, hvis der er behov for det. På det tidspunkt vil brændet fra den første optænding være omdannet til et glødelag. Brug ilddrageren til at fordele glødelaget jævnt og påfyld ekstra brænde.

 

Få et gratis optændingskursus

Miljøstyrelsen har lanceret en kampagne for at få brugere af brændeovne til at optænde korrekt. Man kan derfor bestille et gratis homeparty, hvor en skorstensfejer kommer ud til jer og viser, hvordan en korrekt optænding skal foregå. Bestil et homeparty på Mijøstyrelsens hjemmeside.

 

Efter afbrænding

Dagen efter afbrænding bør du tjekke, om askeskuffen trænger til tømning. Lad asken stå i en askespand nogle dage, så du er sikker på, at gløderne er helt slukket. Herefter smides asken ud sammen med husholdningsaffaldet. Som nævnt er der forskel fra brændeovn til brændeovn. Du er altid velkommen til at kontakte Pejsemontøren, Jim Jørgensen for at få gode råd. Se vores kontaktoplysninger her.